Условия за ползване на играта


Условия за ползване на играта
“Открий кое Angry Bird си ти?”

1.1. Организатор на кампанията BILLA Angry Birds 2, част от която е и Играта (тест) „Открий кое Angry Bird си ти?“ е „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 130007884, наричана за краткост „Организатор”. Организаторът на кампанията си запазва правото едностранно да променя или допълва правилата за участие в рамките на периода на кампанията, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата с правилата на играта (https://www.billa.bg/promocii/angry-birds/usloviya-za-polzvane-na-igrata-otkrij-koe-angry-bird-si-ti). В тези правила, терминът „игра” включва самата Игра, нейното популяризиране и други свързани с нея дейности.
1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на страницата с официалните правила за ползване на играта (https://www.billa.bg/promocii/angry-birds/usloviya-za-polzvane-na-igrata-otkrij-koe-angry-bird-si-ti).
1.3. Изпълнител на Играта е “Кънект ми” ЕООД, ЕИК 204020454, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ 58 („Изпълнител“).

Срок на провеждане на Играта
2.1. Играта се провежда от 29.08.2019 г. до 09.10.2019 г. включително.

Право на участие
3.1. В Играта могат да участват всички физически лица.
3.2. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт от Организатора.

Механизъм на играта
4.1. В периода от 29.08.2019г. до 09.10.2019г. включително, на уеб страницата на Играта (http://angrybirds.billapromo.bg) ще бъде публикувана Игра (тест) с условията за ползването й.

4.2. За да участват в Играта, потребителите трябва да отворят уеб страницата на играта (http://angrybirds.billapromo.bg) и да се съгласят с Условията за ползване на играта като натиснат бутон „Съгласен съм“, който се появява в pop-up при отваряне на уеб страницата, след което могат да продължат към Играта, натискайки бутон „Направи теста“.

4.3. При отговор на всички 7 въпроса от страна на потребителя, на база събраните резултати, Играта посредством алгоритъм избира най-подходящия персонаж за потребителя и го показва като краен резултат от теста.

4.4. Потребителят може да споделя своя резултат в социалните мрежи посредством линк или бутон за споделяне, който/които могат да бъдат намерени на страницата с резултата от теста.

4.5. Участието в Играта не е обвързано с получаване на  награди и е единствено с цел забавление.

4.6. Всеки потребител има право на неограничен брой участия в Играта.  

Отговорност
5.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност Играта (http://angrybirds.billapromo.bg), както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.
5.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои потребители да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

Изменение и допълнение на официалните правила на Играта
6.1. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на страницата на условията за ползване към Играта (https://www.billa.bg/promocii/angry-birds/usloviya-za-polzvane-na-igrata-otkrij-koe-angry-bird-si-ti).

Предсрочно прекратяване на Играта
7.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това във Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria.

Бисквитки
8.1. Ние използваме постоянни бисквитки в Играта за по-добро насочване на потребителите. Също така използваме сесийни бисквитки, които се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си. Ако забраните изцяло използването на бисквитки, е възможно да не можете да използвате някои функции на Играта.

8.2. Тези бисквитки не събират данни, които могат да се използват за идентифициране на посетителите. Цялата информация, събрана чрез тези бисквитки, е анонимна и служи единствено за подобряване на функционалността и обслужването на Играта.

8.3. След като данните, прехвърлени от бисквитките, вече не са необходими за целите, посочени по-горе, тази информация ще бъде изтрита. Може да се наложи по-нататъшно съхранение в отделни случаи, ако това се изисква по закон.

Инструменти за анализ и проследяване
9.1. Ние използваме инструменти за проследяване и анализ за гарантиране на непрекъснатата оптимизация и ориентирания към потребителя дизайн на нашата Игра. С помощта на мерките за проследяване също така ние можем да записваме статистически начина на използване на нашата Игра от посетителите и да изготвим по-добре нашето онлайн предложение за Вас с помощта на получените знания.

9.2. Google Analytics
Ние създаваме анонимни потребителски профили с помощта на Google Analytics за дизайна на нашата Игра, ориентиран към търсенето. Google Analytics използва бисквитки, които са текстови файлове, намиращи се на Вашия компютър, за да помогнат на платформата да анализира начина на използване на Играта от потребителите. Информацията, генерирана от бисквитката за начина на използване на Играта, се прехвърля обикновено на сървър на Google и се съхранява там.

9.3. Facebook Pixel
При посещение на страница от Играта и предоставено съгласие за обработване на данните Ви за маркетингови цели ние ще обработваме данните Ви за маркетинг таргетиране чрез Facebook Pixel. Facebook Pixel позволява персонализиране на рекламата, която виждате в социалните мрежи Facebook и Instagram и се осъществява посредством записване на cookies на вашето устройство. Данните от Facebook Pixel се използват с цел представянето на релевантни и рекламни предложения и се използват за изчисляване ефективността на рекламата, статистически и пазарни проучвания. За повече информация как функционира Facebook Pixel и какви данни обработва вижте тук. Относно обработването на данните Ви от Facebook прочетете: “Политика на данните” на Facebook.
Ако не желаете вашата информация да бъде споделяна и следена от Facebook Pixel, можете да заявите своя отказ от настройките в своя Facebook профил.

Хиперлинкове
10.1. Нашата Игра може периодично да съдържа линкове към и от уеб сайтове на нашия основен сайт (https://www.billa.bg), както и към правила за ползване и поверителност, включително и във връзка с данните, събирани от Facebook Pixel. Ако щракнете върху линк към който и да е от тези уеб сайтове, имайте предвид, че тези уеб сайтове имат собствени политики за поверителност и че ние не поемаме никаква отговорност или ангажимент за тези политики. Проверявайте тези политики, преди да изпратите каквато и да е лична информация на тези уеб сайтове.


Други                                                                                                                                        
11.1. С включването си в Играта, всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.
11.2. Участниците могат да се свържат с Организатора, както чрез лично съобщение във Facebook страницата www.facebook.com/BillaBulgaria, така и на имейл адрес info@billa.bg.
11.3. Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook.

 

29.08.2019 г.